Bandöverföring


Band som ligger i en kartong? Vi kan föra över dem till USB. Våra maskiner är professionella och har en s.k TBC vilket hjälper till att få bättre resultat. Svaga eller avsaknad av synkroniseringspulser på banden gör att bilden rullar eller att färgen växlar från svartvitt till färg. När ni för över hos oss så ersätter vi dessa synkroniseringssignaler så att bilden står still och färgen är konstant. Vi justerat även ljus nivå och färgnivå för en optimal bild.

Tänk på att filmerna på band är magnetisk information. Magnetband som ligger upprullade på samma sätt längre tid riskerar att avmagnetisera sig. För över nu så har du räddat dina minnen!

Pris för överföring: 249/band oavsett längd. USB minne 149:- Postens avgifter tillkommer.

Märk era band med telefonnummer, adress och skicka dem till:
Lembke film & television
Lillgårdsvägen 3 – 615 74 Ringarum.